" />
  • https://files.sirclocdn.xyz/yaviz-basalamah-2/products/151120092937_62%20The%20Sahan%20Naga%20Morsarang_tn.jpg

'The Sahan/Naga Morsarang' by Yaviz Basalamah

Acrylic on Canvas, 80 x 80cm, 2011

Say Hello

Phone +62-813-8888-2885

Fax +62-21-582-1372

Email info@yaviz.com

Studio
Puri Kencana
Jl. Kencana Baru L3/5
Kebon Jeruk, West Jakarta
Indonesia 11610